Công ty đấu giá hợp danh Bảo An - chuyên cung cấp các dịch vụ Đấu giá tài sản, tư vấn thủ tục liên quan đến đưa tài sản ra đấu giá theo đúng quy trình thủ tục của Pháp luật.

Latest From Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản

(BGĐT) – Ngày 11/3, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội
Read More

Bắc Giang: Hơn 1.400 lô đất đấu giá bị bỏ cọc chỉ trong 2 năm

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ
Read More

Đấu giá 37 lô đất ở tại Yên Dũng, 2 lô không có khách trả giá

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ
Read More

Our Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
Uncategorized

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chấp hành các quy định của pháp luật về

(BGĐT) – Ngày 11/3, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì
Uncategorized

Bắc Giang: Hơn 1.400 lô đất đấu giá bị bỏ cọc chỉ trong 2 năm

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát triển
Uncategorized

Đấu giá 37 lô đất ở tại Yên Dũng, 2 lô không có khách trả giá

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát triển

Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chấp

(BGĐT) – Ngày 11/3, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì
Read More

Bắc Giang: Hơn 1.400 lô đất đấu giá

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát triển
Read More

Đấu giá 37 lô đất ở tại Yên Dũng, 2

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát triển
Read More

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chấp

(BGĐT) – Ngày 11/3, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc

Bắc Giang: Hơn 1.400 lô đất đấu giá

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung

Đấu giá 37 lô đất ở tại Yên Dũng, 2

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung

Our Latest Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chấp

(BGĐT) – Ngày 11/3, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
READ MORE

Bắc Giang: Hơn 1.400 lô đất đấu giá

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát
READ MORE

Đấu giá 37 lô đất ở tại Yên Dũng, 2

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát
READ MORE

Our Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
Uncategorized

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chấp

(BGĐT) – Ngày 11/3, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì
Read More
Uncategorized

Bắc Giang: Hơn 1.400 lô đất đấu giá

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát triển
Read More
Uncategorized

Đấu giá 37 lô đất ở tại Yên Dũng, 2

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát triển
Read More

Latest News & Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chấp hành các quy định của pháp luật về

(BGĐT) – Ngày 11/3, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang: Hơn 1.400 lô đất đấu giá bị bỏ cọc chỉ trong 2 năm

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát

Đấu giá 37 lô đất ở tại Yên Dũng, 2 lô không có khách trả giá

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát

Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chấp hành các quy định của pháp luật về

(BGĐT) – Ngày 11/3, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội
Read More

Bắc Giang: Hơn 1.400 lô đất đấu giá bị bỏ cọc chỉ trong 2 năm

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ
Read More

Đấu giá 37 lô đất ở tại Yên Dũng, 2 lô không có khách trả giá

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ
Read More

Latest Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
Uncategorized

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chấp hành các quy định của pháp luật về

(BGĐT) – Ngày 11/3, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
Uncategorized

Bắc Giang: Hơn 1.400 lô đất đấu giá bị bỏ cọc chỉ trong 2 năm

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát
Uncategorized

Đấu giá 37 lô đất ở tại Yên Dũng, 2 lô không có khách trả giá

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung tâm Phát

From The Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
Uncategorized

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chấp

(BGĐT) – Ngày 11/3, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND
Read More
Uncategorized

Bắc Giang: Hơn 1.400 lô đất đấu giá

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp
Read More
Uncategorized

Đấu giá 37 lô đất ở tại Yên Dũng, 2

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp
Read More

Latest From Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Our Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chấp

(BGĐT) – Ngày 11/3, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc
Mar 14, 2022

Bắc Giang: Hơn 1.400 lô đất đấu giá

(BGĐT) – Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Bảo An phối hợp với Trung
Mar 14, 2022