Công ty đấu giá hợp danh Bảo An - chuyên cung cấp các dịch vụ Đấu giá tài sản, tư vấn thủ tục liên quan đến đưa tài sản ra đấu giá theo đúng quy trình thủ tục của Pháp luật.

Gửi thư

Liên hệ

  Thông tin liên hệ

  Địa chỉ:
  Số 191, Đ. Cả Trọng, Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang
  Điện thoại:
  0204.633.5555
  Email:
  hotro@daugiabaoan.com