Công ty đấu giá hợp danh Bảo An - chuyên cung cấp các dịch vụ Đấu giá tài sản, tư vấn thủ tục liên quan đến đưa tài sản ra đấu giá theo đúng quy trình thủ tục của Pháp luật.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD 102 LÔ ĐẤT Ở TẠI CÁC XÃ VIỆT LẬP, NGỌC THIỆN, NGỌC CHÂU, LAM CỐT VÀ THỊ TRẤN NHÃ NAM, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Tổng giá khởi điểm:

111.092.000.000 VNĐ

Tiền đặt trước:

Từ 30.000.000 đến 600.000.000 VNĐ / 01 lô đất/ 01 hồ sơ

Tiền mua Hồ sơ

200.000 và 500.000 VNĐ/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất

NGÀY ĐẤU GIÁ

8h00' ngày 25/9/2022 tại Hội trường nhà văn hóa UBND huyện Tân Yên

Thông tin tài sản:

 • Tài sản đấu giá: QSD 102 lô đất ở tại các xã Việt Lập, Ngọc Thiện, Ngọc Châu, Lam Cốt và thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
 • Người có tài sản: UBND huyện Tân Yên.
 • Tổng diện tích: 10.830,06 m2
 • Tổng giá khởi điểm: 111.092.000.000  VNĐ
 • Tiền đặt trước: Từ 30.000.000 đến 600.000.000 /01 lô đất /01 hồ sơ
 • Tiền mua hồ sơ200.000 và 500.000 VNĐ/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất.

Kế hoạch đấu giá:

 • Thời hạn, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h30 ngày 22/9/2022 trong giờ hành chính tại Văn phòng đấu giá Công ty đấu giá hợp danh Bảo An; Trụ sở UBND các xã Việt Lập, Ngọc Thiện, Ngọc Châu, Lam Cốt và thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
 • Thời hạn đăng ký xem Tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 16/9/2022 tại các địa điểm bán hồ sơ.
 • Thời gian xem Tài sản thực tế: Ngày 17/9 và 18/9/2022.
 • Địa điểm xem tài sản: Tại địa chỉ nơi có tài sản.
 • Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/9/2022 đến 11h30’ngày 23/9/2022 vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo An.
 • Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 8h00 ngày 25/9/2022 tại Hội trường nhà văn hóa UBND huyện Tân Yên.
 • Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng cho từng lô đất theo phương thức trả giá lên.

Lưu ý: Căn cứ vào tình hình thực tế khách hàng đăng ký tham gia đấu giá công ty Bảo An có thể thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá. Công ty Bảo An sẽ thông báo kịp thời tới Quý Khách hàng nếu có sự thay đổi về địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá.