Công ty đấu giá hợp danh Bảo An - chuyên cung cấp các dịch vụ Đấu giá tài sản, tư vấn thủ tục liên quan đến đưa tài sản ra đấu giá theo đúng quy trình thủ tục của Pháp luật.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD 45 LÔ ĐẤT Ở TẠI CÁC XÃ LIÊN SƠN, NGỌC THIỆN, VIỆT NGỌC, QUẾ NHAM, LIÊN CHUNG, SONG VÂN, LAM CỐT VÀ THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Tổng giá khởi điểm:

37.150.000.000 VNĐ

Tiền đặt trước:

Từ 70.000.000 đến 300.000.000 VNĐ/ 01 lô đất/ 01 hồ sơ

Tiền mua Hồ sơ

200.000 VNĐ và 500.000 VNĐ/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất

NGÀY ĐẤU GIÁ

7h30' ngày 30/10/2021 tại Hội trường nhà văn hóa huyện Tân Yên, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Thông tin tài sản:

 • Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 45 lô đất ở tại các xã Liên Sơn, Ngọc Thiện, Việt Ngọc, Quế Nham, Liên Chung, Song Vân, Lam Cốt và thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
 • Người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông xây dựng, môi trường huyện Tân Yên.
 • Tổng diện tích: 6.122,0 m2
 • Tổng giá khởi điểm: 37.150.000.000  VNĐ
 • Tiền đặt trước: 70.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 VNĐ/01 lô đất /01 hồ sơ
 • Tiền mua hồ sơ: 200.000500.000 VNĐ/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất.

Kế hoạch đấu giá:

 • Thời hạn, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h30 ngày 27/10/2021 trong giờ hành chính tại Văn phòng đấu giá Công ty đấu giá hợp danh Bảo An;Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông xây dựng, môi trường huyện Tân Yên.
 • Thời hạn đăng ký xem Tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 22/10/2021 tại các địa điểm bán hồ sơ.
 • Thời gian xem Tài sản thực tế: Ngày 23/10/2021 và 24/10/2021.
 • Địa điểm xem tài sản: Tại địa chỉ nơi có tài sản.
 • Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/10/2021 đến 11h30’ ngày 29/10/2021 vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo An (Bằng hình thức chuyển khoản) theo quy chế cuộc đấu giá của Công ty Bảo An.
 • Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 7h30 ngày 30/10/2021 tại Hội trường nhà văn hóa huyện Tân Yên.
 • Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng cho từng lô đất theo phương thức trả giá lên.

Lưu ý: Căn cứ vào tình hình thực tế khách hàng đăng ký tham gia đấu giá công ty Bảo An có thể thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá. Công ty Bảo An sẽ thông báo kịp thời tới Quý Khách hàng nếu có sự thay đổi về địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN