Công ty đấu giá hợp danh Bảo An - chuyên cung cấp các dịch vụ Đấu giá tài sản, tư vấn thủ tục liên quan đến đưa tài sản ra đấu giá theo đúng quy trình thủ tục của Pháp luật.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD 119 LÔ ĐẤT Ở TẠI CÁC XÃ ĐỒNG SƠN (KDC THÔN SÒI GIAI ĐOẠN 2) VÀ TÂN MỸ (KDC ĐƯỜNG LƯ GIANG), TP. BẮC GIANG

Tổng giá khởi điểm:

239.730.000.000 VNĐ

Tiền đặt trước:

200.000.000 VNĐ/ 01 lô đất/ 01 hồ sơ

Tiền mua Hồ sơ

500.000 VNĐ/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất

NGÀY ĐẤU GIÁ

7h30' ngày 2.12.2021 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang - Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang.

Thông tin tài sản:

 • Tài sản đấu giá: QSD 119 lô đất ở tại các xã Đồng Sơn (KDC thôn Sòi 2) và Tân Mỹ (KDC đường Lư Giang), thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
 • Người có tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
 • Tổng diện tích: 11.996,40 m2
 • Tổng giá khởi điểm: 239.730.000.000  VNĐ
 • Tiền đặt trước: 200.000.000 /01 lô đất /01 hồ sơ
 • Tiền mua hồ sơ:  500.000 VNĐ/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất.

Kế hoạch đấu giá:

 • Thời hạn, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h30 ngày 29/11/2021 trong giờ hành chính tại Văn phòng đấu giá Công ty đấu giá hợp danh Bảo An; Trụ sở UBND xã Đồng Sơn; Trụ sở UBND xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang.
 • Thời hạn đăng ký xem Tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 19/11/2021 tại các địa điểm bán hồ sơ.
 • Thời gian xem Tài sản thực tế: Ngày 20/11 và 21/11/2021.
 • Địa điểm xem tài sản: Tại địa chỉ nơi có tài sản.
 • Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/11/2021 đến 11h30’ngày 30/11/2021 vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo An.
 • Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 7h30 ngày 2/12/2021 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang – Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang.
 • Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng cho từng lô đất theo phương thức trả giá lên.

Lưu ý: Căn cứ vào tình hình thực tế khách hàng đăng ký tham gia đấu giá công ty Bảo An có thể thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá. Công ty Bảo An sẽ thông báo kịp thời tới Quý Khách hàng nếu có sự thay đổi về địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN